Apteekkipalvelut

Lahjakortti, ilahduta itseäsi tai ystävääsi Suomussalmen apteekin lahjakortilla. Käy maksuvälineenä kaikkiin ostoksiin.

Inhalaatiohoidon tarkistus

Inhalaatiohoidon tarkistuksessa apteekkimme astmayhdyshenkilö tarkistaa, että asiakas osaa käyttää astmalääkkeitä oikein. Tarkistus kestää noin 15 minuuttia.

Kehonkoostumusmittaus

Mittauksella saadaan selville BMI, paino, kehon rasva- ja luustolihasprosentti, lepoaineenvaihdunta sekä sisäelinrasva taso.

Verenpaineen mittaus

Maksuton

Lääkityksen tarkistus

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Lääkehoidon arviointi

Arvioinnissa selvitetään lääkityksesi mahdolliset yhteisvaikutukset, haittavaikutuskuorma ja päällekkäiset lääkitykset. Lääkityksen sopivuutta arvioidaan tarvittaessa ikäsi ja mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan pohjalta. Tarkastamme ja arvioimme myös sairauksiesi hoidon toteutumisen hoitosuosituksien mukaisesti.

Palvelusta saat itsellesi yhteenvetoraportin, johon on koottu lääkehoitosi tiedot. Lääkärisi vastaa arvioinnissa esille tulleiden lääkitysmuutosten toteuttamisesta.

Palvelu sisältää alkuhaastattelun (n. 30 min) ja loppukeskustelun (n. 20 min), jonka yhteydessä arviointiyhteenveto luovutetaan.

Liikkujan apteekki

Kerromme mielellämme liikunnan vaikutuksesta terveyteesi. Teemme yhteistyötä kunnan liikuntatoimen kanssa. Ohjaamme sinut halutessasi kunnan järjestämien erikoisliikuntaryhmien pariin. Maksuton.

Annosjakelu

Apteekin tarjoamaa annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja.